Aktuelles Land wechseln?

LÄSNÄOLO-
JA LIIKEILMAISIMET

LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET: EROT

Molemmissa laitetyypeissä on liikkeentunnistuksen anturi ja valon kirkkauden mittaukseen käytettävä anturi. Läsnäolo- ja liikeilmaisimet soveltuvat kuitenkin eri käyttötarkoituksiin.

LIIKEILMAISIN

Liikeilmaisimet havaitsevat tunnistusalueellaan suuria liikkeitä, esimerkiksi kun henkilö kävelee eteenpäin tai käyttää suuria eleitä. Heti kun liikeilmaisimet havaitsevat liikkeen, niiden valoanturi mittaa kirkkauden kertaluonteisesti. Jos mittaustulos jää aiemmin asetetun kirkkausarvon alle, valaistus kytketään. Kun liikeilmaisimet eivät enää tunnista liikettä, ne katkaisevat valaistuksen viiveajan päätyttyä.

KÄYTTÖALUEET

Yksinkertaisia liikeantureita ja kertaluontoista valonmittausta käyttävät liikeilmaisimet sopivat erinomaisesti käytäviin, saniteettitiloihin ja oheistiloihin, joissa on vähän päivänvaloa ja joita käytetään vain hetken aikaa. Lisäksi ne soveltuvat ulkokäyttöön.

LÄSNÄOLOILMAISIMET

Myös läsnäoloilmaisimet havaitsevat suuria liikkeitä, minkä lisäksi ne tunnistavat hienomotorisia ja erittäin pieniä liikkeitä läsnäolon havaitsemisalueella, esimerkiksi tietokoneen näppäimistön naputtelun. Toisin kuin liikeilmaisimet, läsnäoloilmaisimet voivat tämän ansiosta havaita henkilöiden jatkuvan läsnäolon esimerkiksi toimiston työpöydän ääressä.

Kun läsnäoloilmaisimet havaitsevat liikettä ja kirkkaus ei ole riittävä, ne ottavat valaistuksen käyttöön. Liikeilmaisimista poiketen ne eivät kuitenkaan mittaa valoa vain kerran, vaan mittaavat valoa toistuvasti niin pitkään kuin läsnäoloa havaitaan. Jos tarvittava valaistusvoimakkuus saavutetaan pelkällä päivänvalolla tai ympäristön valolla, läsnäoloilmaisimet sammuttavat keinovalon myös henkilöiden läsnäollessa energian säästämiseksi. Vaihtoehtoisesti ne voivat sammuttaa valaistuksen viiveajan kuluttua.

Vakiovalonsäädöllä varustetut läsnäoloilmaisimet parantavat mukavuutta ja energiatehokkuutta entisestään henkilöiden läsnäollessa. Tällöin ilmaisimet mittaavat valoa jatkuvasti, minkä ansiosta ne voivat mukauttaa keinovalon valaistusvoimakkuutta jatkuvasti himmennyksen avulla luonnollisten valo-olosuhteiden mukaiseksi.

KÄYTTÖALUEET

Tarkan liikkeentunnistuksen ja jatkuvan valonmittauksen ansiosta läsnäoloilmaisimet sopivat erinomaisesti sisätiloihin, joissa on jatkuvasti henkilöitä, ja etenkin tiloihin, joissa on päivänvaloa. Siksi niitä suositaan toimistoissa, luokkahuoneissa tai oleskelutiloissa.