Tarpeen mukaan
ohjautuva automaatio: ESY

Parempi elämänlaatu ja energiatehokkuus

Keskellä nyky-yhteiskunnan suurta tempoa ja uuden tiedon päivittäistä virtaa ihminen ei voi eikä halua huolehtia kaikesta itse. Autamme ihmisiä asettamalla ihmisten toiveet ja tarpeet tekniikkamme keskipisteeseen. Älykkäät anturimme tunnistavat heti, milloin ympäristön muutokset vaativat reagointia, ja ne ohjaavat tilatekniikkaa automaattisesti niiden mukaisesti. Näin ne luovat ilmapiirin, jossa ihmiset voivat elää ja työskennellä hyvin ja jossa he ovat tyytyväisiä ja tuotteliaita. Samalla anturit huolehtivat toiminnan erinomaisesta energiatehokkuudesta, mikä säästää luonnonvaroja.

Älykkäät anturimme toimivat asianajajan tapaan. Anturimme tietävät, mitä milloinkin tarvitaan, ja ne huolehtivat erinomaisesta automaation mukavuudesta. Tällöin ihmiset voivat keskittyä huolehtimaan asioista, jotka ovat todella tärkeitä, samalla kun rahaa säästyy.

Grafiikka: Tarpeen mukaan ohjautuvan rakennusautomaation energiansäästömahdollisuudet (väh./enint.); lähde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (sähköisen teollisuuden ja elektroniikkateollisuuden keskusjärjestö ZVEI) / Biberachin korkeakoulu

Tarpeen mukaan ohjautuva ja anturipohjainen rakennusautomaatio aiheuttaa säästöjä vaihtelevasti tilan ja sen käytön mukaan. Kokonaisuudessaan säästöt ovat kuitenkin huomattavat. Kun tiloissa käytetään nykyaikaisia, energiatehokkaita päätelaitteita, kuten säästeliäitä ESYLUXin LED-valaisimia, mahdolliset säästöt ovat sitäkin suuremmat. LED-valaisimista kannattaa muistaa se, että niiden odotettavissa oleva käyttöikä ja nykyaikaiseen valaistusratkaisuun tehty sijoitus voidaan hyödyntää täysin vain läsnäoloon perustuvan kytkennän avulla.

 

Helppoa käyttömukavuutta

Tekniikaltamme vaaditaan usein monimutkaisia ratkaisuja, varsinkin siksi, että ihmisillä on yksilöllisiä tarpeita ja toiveita. Vaikka tilanteet ovat monimutkaisia, panostamme erityisesti siihen, että ratkaisumme toteutetaan yksinkertaisesti, sillä muuten niistä ei ole juurikaan apua ihmisille. Lisäksi emme näe automaatiota pakotteena, vaan pikemminkin mahdollisuutena. Emme halua viedä käyttäjiltä mahdollisuutta hallita ympäristöään itse. Siksi ratkaisumme mahdollistavat helpon ohjauksen painikkeella, kaukosäätimellä tai muilla kätevillä menetelmillä.

Useat anturit takaavat ihanteellisen ilmapiirin

Ilmanpäästöt ja vähäinen hapen määrä aiheuttavat väsymystä, huonontavat keskittymiskykyä ja latistavat oloa. Huono ilmanlaatu vaikuttaa kielteisesti myös terveyteen. ESYLUXin älykäs, anturipohjainen ohjaus auttaa ilmastoinnin ja ilmanvaihdon laitteistoja parantamaan ilmanlaatua automaattisesti, samalla, kun energiaa kulutetaan vain sen verran kuin on tarpeen. Läsnäoloon perustuva ilmanvaihdon kytkentä voidaan toteuttaa helposti DALI-kytkimellä. Sitä ohjaavat ESYLUXin DALI-läsnäoloilmaisimet tai CELINE- ja NOVA Quadro -Sets valaistusjärjestelmät. Terveellisen ilmanlaadun takaa parhaiten ATMO-läsnäoloilmaisin.

ATMO KNX -läsnäoloilmaisimen ainutlaatuiset monianturit takaavat erinomaisen kirkkauden sekä terveellisen ja tuottoisan ilmapiirin. Korkeimmalla varustelutasollaan se havaitsee valaistustilanteen, lämpötilan, ilmankosteuden ja ilmanlaadun muutokset ja ohjaa tarvittavia KNX-päätelaitteita mittaustuloksensa perusteella. Akustiikka-anturi tukee ilmaisimen PIR-antureita läsnäolon tunnistamisessa jopa hankalissa tilanteissa. Nämä kuusi yhteen laitteeseen yhdistettyä anturia säästävät useiden yksittäisten ratkaisujen käytöltä ja ovat siten paras todiste siitä, kuinka helposti monimutkaisia vaatimuksia voidaan hallita älykkäällä tekniikalla.

Ilmanlaatua mittaavat PD ATMO -anturit laskevat VOC-päästöjä (volatile organic compounds), jotka ovat orgaanisia yhdistepäästöjä. Nämä voivat olla ihmisten aiheuttamia päästöjä, esimerkiksi muoveista, rakennusmateriaaleista, matoista tai puhdistusaineista aiheutuvia sekä ihmisten tai elintarvikkeiden aiheuttamia biogeenisiä päästöjä. Nämä ovat yleisiä etenkin suljetuissa tiloissa. Ongelmana on, että suurina pitoisuuksina tällaiset kaasut vaikuttavat kielteisesti hyvinvointiin, ärsyttävät silmiä, aiheuttavat päänsärkyä, väsymystä ja huimausta sekä huonontavat ihmisten suorituskykyä. Ne ovat siis tärkein syy rakennuksen ilmastoinnille. Kun ihmisiä on samassa tilassa, VOC-päästöjen lisäksi CO2:n määrä ilmassa kasvaa. Kun PD ATMO ottaa ilmanvaihdon käyttöön tietyn VOC-arvon ylittyessä, se vähentää automaattisesti myös CO2-määrää.

Älykkäät automaatio- ja valaistusratkaisumme parantavat siis aina yhtä aikaa sekä elämänlaatua että energiatehokkuutta, ja tämä pätee myös PD ATMO -anturin toiminnassa. Tilan valaistuksen ja ilmapiirin lisäksi se parantaa myös käyttäjien hyvinvointia. Se ottaa ilmastointi- ja ilmanvaihtolaitteet käyttöön vasta sitten, kun ilmanlaatu sitä vaatii, joten energiaa kulutetaan aina vain todellisen tarpeen mukaan. Myös itse toimintaa on rajoitettu. Anturi huolehtii siitä, että laitteisto toimii vain juuri sillä tehokkuudella, mitä senhetkinen ilmanlaadun optimointitarve vaatii.

Harkittua muotoilua

Älykkäiden automaatioratkaisujen suunnittelussa on huomioitava erilaisia muotovaatimuksia. Ne määräytyvät usein käyttöpaikan mukaan: joskus vaaditaan erittäin tyylikästä ja huomaamatonta muotoilua, kun taas toisissa paikoissa joustavat asennusmahdollisuudet ovat tärkeitä. Yksi asia on kuitenkin aina tärkein: asennuksen on oltava helppoa ja vaivatonta. Se on huomioitu ratkaisuissamme, joilla toimistorakennukset, opetustilat ja terveydenhuollon rakennukset voidaan modernisoida nopeasti.

Älytekniikkaa kaikille laitteille ja jokaiseen tilaan

Yleiset tilat ovat usein suuria rakennelmia, jotka jakautuvat erilaisiin alueisiin. Tuotevalikoimamme sisältää lukuisia älykkäitä ratkaisuja näihin tiloihin. Jos halutaan parantaa ihmisen elämänlaatua rakennuksissa, on toimittava ennen kaikkea siellä, missä ihminen oleskelee pisimpään ja useimmiten. Siksi olemme keskittyneet yksittäisen tilan kokonaisvaltaiseen automaatioon.

Pitkäikäistä LED-ohjausta

LED sopii täydellisesti tarpeen mukaiseen, sähköiseen ohjaukseen ja on erinomainen ratkaisu energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän ansiosta. LED-valaisinten suuret kytkentävirrat asettavat kuitenkin erityisvaatimuksia ja voivat lyhentää automaatioratkaisun käyttöikää. Tähän on kuitenkin olemassa älykkäitä ratkaisuja.

ESYLUX suojaa läsnäolo- ja liikeilmaisimensa releen suurilta kytkentävirroilta kahdella eri tavalla. Releen perinteinen suojaustapa on sen varustaminen volframialkukontaktilla. Se sekä vastaanottaa että rajoittaa kytkentävirtaa. Kytkentävirtapiikit eivät siis aiheuta enää vaaraa. Tätä modernimpi ja erittäin tehokas menetelmä on käyttää nollapistekytkentää (katso edeltävä kuva). Kuten sen nimi ja oheinen kuva osoittavat, menetelmässä lasketaan vaihtovirran sinikäyrän nollapiste. Se on ajankohta, jona kytkentävirta on pienimmillään.

Kontakt Sidebar fi

Kontakt Sidebar

OTA YHTEYTTÄ

* Pakollinen kenttä