Aktuelles Land wechseln?
Uusi > Human Centric Lighting
> Aikatoiminnot
> Jopa 16 valoryhmää

Ohjaa valaisimia edistyksellisesti ja tehokkaasti. ESY!

Dali-2 vie tulevaisuuteen

Jos haluat ohjata valoja toimistoissa, oppilaitoksissa ja terveydenhoitolaitoksissa älykkäästi, et voi välttyä törmäämästä DALI-standardiin. Niin yksittäisten valojen kuin valaisinryhmienkin kohdistamista ja hallintaa joustavuudella, jonka kanssa on vaikea kilpailla. Samalla se yksinkertaistaa suunnittelua ja asennusta verrattuna perinteisiin valaistusjärjestelmiin ja mahdollistaa kokoonpanon muutokset ohjelmiston kautta laitteiden muokkauksen sijaan.

Yhteensopivuus eri valmistajien laitteiden välillä

Edistysaskeleet DALI-2-standardiin takaa eri valmistajien laitteiden sisäiset toiminnot ja mahdollistaa näin parhaiden laitteiden yhdistämisen samaan ratkaisuun. Paras valinta ohjaukseen: ESYLUXin DALI-2-läsnäoloilmaisin. Parantaa oleskelulaatua ja energiatehokkuutta työpaikoilla, erittäin paljon toimintoja pienessä laitteessa – sekä helppo määrittää ESY-sovelluksen kautta!

DALI-2:n hyödyt

 • Vakiintuneet, kansainväliset ja avoimet standardit
 • Yhteensopivuus eri valmistajien laitteiden välillä
 • Osoita ja ohjaa yksittäin:
 • Uudelleenmääritykset ohjelmiston kautta ilman laitteiston muutoksia
 • Kaksisuuntainen tiedonkulku ja tilatiedot
 • Vakaa väyläkommunikaatio sekä törmäyksen havaitseminen
 • Asennettavissa osajärjestelmäksi (esim. KNX:n kanssa)
 • Optimaalinen LED-valaistuksen himmennys
 • Asennukseen tarvitaan vain vähän materiaaleja

ESYLUXin DALI-2- ja DALI-ratkaisut

MONITOIMITILAN VALAISTUKSEN
HAJAUTETTU OHJAUS
DALI-2:lla ja BMS:llä

APC-läsnäoloilmaisin, jossa kiinteä ohjausyksikkö ja BMS-läsnäoloilmaisin syöttölaitteena: Jopa 16 ryhmän erillinen ohjaus.

 • Älykäs ja tehokas
 • Lisätoiminnot joka alueelle
 • Määrittäminen älypuhelimen kautta

>>

Keskitetty rakennuksen
ohjaus
DALI-2 BMS:n avulla

BMS-läsnäoloilmaisin soveltuu laadukkaiden anturiensa ansiosta myös keskitettyjen rakennushallintajärjestelmien syöttölaitteeksi.

 • Helppo integraatio muihin järjestelmiin, esim. Beckhoff, Wago tai Helvar (Router 950)
 • Potentiaalittomat liitännät tavallisille painikkeille

>>

Yhden huoneen
ohjaus
DALI-Broadcast-toiminnolla

ESYLUX-läsnäoloilmaisin, jossa helppo lähetystoiminto, on erinomainen ratkaisu yhden huoneen ohjaukseen.

 • DALI-Broadcast (ilman osoitusta)
 • Heti käyttövalmiina tehdasasetusten ansiosta
 • Myös DALI-2-käyttölaitteiden ohjaus

>>

Älykäs ja tehokas

 1. Parhaat mahdolliset valaistusolosuhteet sekä paras mahdollinen energiatehokkuus SymbiLogic-tekniikalla tai vakiovalonsäädöllä
 2. Ohjaa koko huonetta kerralla joka 16 ryhmän ja useiden asetusmahdollisuuksien avulla
 3. Asetusten manuaalinen ohitus on vaivatonta painikkeiden avulla
 4. Energiatehokas kytkentä ylimääräisen kytkintoiminnon avulla
 5. Ohjaus viikonpäivän ja kellonajan mukaan (esim. suunnistusvalo, jälkihehku)
 6. Painikeohjatut erikoistoiminnot (esim. keskitetyt toiminnot ja hälytystoiminto)

OHJAA KOKO MONITOIMITILAA KERRALLA

APC-läsnäoloilmaisin, jossa kiinteä ohjausyksikkö

APC-läsnäoloilmaisimet (APC: Application Controller) ovat ESYLUXin DALI-2-ratkaisujen älykäs kytkin Näissä laitteissa yhdistyvät ohjausyksikkö, väyläjännitesyöttö, monianturisuus ja painikkeet, ja ne mahdollistavat jopa 16 ryhmän erillisen ohjauksen koko huoneessa ilman rakennusautomaatiojärjestelmää.

Koska osat on sijoitettu vain yhteen laitekoteloon, suunnittelu ja asennus on yksinkertaista. Useat erilaiset mallit tarjoavat useita erilaisia toimintoja ja lisäävät mukavuutta ja energiatehokkuutta.

Kompaktia tehoa

 • Kiinteä DALI-ohjausyksikkö ja DALI-väyläjännitesyöttö (250 mA)
 • Passiivi-infrapuna-anturit läsnäolon ja valojen tunnistamiseen
 • Kiinteä kytkentätoiminto HVAC:lle tai lisävalaistukselle (16 A -releet, potentiaaliton)
 • Nopea asennus riippuviin kattorakenteisiin ilman lisävarusteita vakioporakruunun avulla (Ø 68 mm)
 • Tunnistusalue Ø 8, 24 ja 32 m
 • Kaksisuuntainen viestintä kiinteän Bluetooth-moduulin kautta
 • 4 tuloliitäntää perinteisille painikkeille (kuormitukseton): käytössä oleva 230 V -painike otettavissa heti käyttöön, DALI-2-painiketta ei tarvita!

BMS-läsnäoloilmaisin syöttölaitteena

BMS-läsnäoloilmaisin (BMS: Building Management System) on lisä APC-läsnäoloilmaisimelle (APC: Application Controller) ja yhdessä ne muodostavat laitteen, joka tunnistaa läsnäoloa huoneen yhdellä alueella ja mittaa kirkkautta.

Sisäisten läsnäolo- ja valotunnistimien ja lisäksi painikkeiden kautta syötettyjen komentojen avulla BMS-läsnäoloilmaisin (BMS: Building Management System) välittää tarvittavia tietoja kaikista muista kohteista ja luo näin perustan kaikkien 16 ryhmän erilliselle ohjaukselle. Eri tavoilla muotoillut COMPACT-, FLAT- ja COMPACT MINI -sarjojen laitteet mahdollistavat erilaisten esteettisten vaatimusten täyttämisen.

COMPACT
-sarja

 • Sisäänrakennettu läsnäolo- ja valotunnistin
 • Kaksiosainen kotelo helppo asentaa
 • 2 potentiaalitonta liitäntää tavallisille painikkeille
 • Tunnistusalueet Ø 8, 24 tai 32 m

>>

FLAT
-sarja

 • Sisäänrakennettu läsnäolo- ja valotunnistin
 • Matala, elegantti muotoilu (pyöreä tai nelikulmainen)
 • 1 potentiaaliton liitäntä tavalliselle painikkeelle
 • Tunnistusalueet alkaen Ø 8 m

>>

COMPACT MINI
-sarja

 • Sisäänrakennettu läsnäolo- ja valotunnistin
 • Erityisen pienikokoinen rakenne huomaamattomaan käyttöön
 • Tunnistusalueet alkaen Ø 8 m

>>

Lisätoiminnot joka alueelle

APC-läsnäoloilmaisin tarjoaa lisäksi suuren väyläleveyden innovatiivisia ohjaustoimintoja varten. Esimerkiksi hälytystoiminnot, keskitetyt toiminnot ja energiatehokkaan Power cut-off -toiminnon DALI-ohjaimelle.

Korostustoiminto: Joustava ryhmäkytkentä

Jos joukkotoiminto, suunnistusvalo tai aikaohjattu yökäyttö: Rakennuksen kaikissa osissa käyttäjät hyötyvät yksilöllisestä valonohjauksesta. APC-läsnäoloilmaisimet (APC: Application Controller) mahdollistavat yhdessä BMS-läsnäoloilmaisimen (BMS: Building Management System) kanssa älykkään valaisinryhmän kaikilla alueilla – ja useiden toimintojensa avulla ne mahdollistavat tarvelähtöiset valaistusratkaisut kaikkiin huonetiloihin.

Suunnitteluesimerkissä APC-läsnäoloilmaisin hallitsee 13 ryhmää rakennusosion sisällä (korkeintaan 16 ryhmää mahdollinen).

Ryhmäkytkentätilanne 1:
Tilanjakaja käytössä

Tilanteessa 1 käytetään tilanjakajaa jakamaan huone kahtia. Molempien huoneen puolikkaiden valot on määritetty eri ryhmiin. Läsnäoloilmaisin tuottaa molemmilla ryhmillä toisistaan erillistä valojen säätöä.

 

Ryhmäkytkentätilanne 2:
Tilanjakaja ei käytössä

Kaikki huoneen valot ja läsnäoloilmaisimet määritetään tilanteen 1 mukaisten ryhmien lisäksi myös vielä käyttämättömään ryhmään 3. Tilanjakajan poistaminen aktivoi läsnäoloilmaisimen painikkeen kautta ryhmän 3 ja poistaa samalla ryhmät 1 ja 2 käytöstä. Seurauksena koko huoneeseen saadaan yhtenäinen ja harmoninen valojen säätö.

Älykäs syöttö kaikille tasoille

Keskitetysti ohjatut rakennushallintajärjestelmät hyötyvät myös BMS-läsnäoloilmaisimen laadukkaista antureista. Ja niiden tyylikkäästi muotoilluista laitteista!

BMS-läsnäoloilmaisimen yleiskatsaus

Suurissa, moderneissa toimistorakennuksissa on useimmiten myös keskitetysti ohjatta rakennushallintajärjestelmä. BMS-läsnäoloilmaisin (BMS: Building Management System) on käytännössä testattujen laadukkaiden anturiensa ansiosta paras valinta rakennushallintajärjestelmiin ja toimittamaan hallintajärjestelmälle luotettavasti kaikki tarvittavat tiedot. Kauniit sisätilat kaunistuvat entisestään FLAT- ja COMPACT MINI -sarjojen kauniista laitemalleista.

 • Helppo integroida syöttölaitteeksi rakennuksen kolmannen osapuolen valmistamiin hallintajärjestelmiin, esim. Beckhoff, Wago tai Helvar (Router 950)
 • Sisäänrakennettu läsnäolo- ja valotunnistin
 • Pienikokoinen, matala tai erittäin pieneksi muotoillut sarjat
 • Potentiaalittomat liitännät tavallisille painikkeille (2x COMPACT, 1x FLAT
 • Tunnistusalueet alkaen Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI) tai Ø 8, 24 ja 32 m (COMPACT)
BMS-läsnäoloilmaisimet COMPACT MINI -sarjaan

Helppokäyttöinen DALI: Broadcast

Yhden huoneen ratkaisuksi ESYLUX tarjoaa vaihtoehtoisen läsnäoloilmaisimen, jossa on lähetystoiminto. Helpoin mahdollinen tapa aloittaa ilman erillistä osoittamista toimivan DALI-teknologian käyttö.

Kun rakennuksia uudistetaan energiatehokkaiksi, projektivastaavat etenevät usein huone kerrallaan. ESYLUX-ratkaisut, joissa käytetään DALI Broadcast -toimintoa, tarjoavat käyttöön myös tähän tarkoitukseen soveltuvat anturit.

Niitä ei tarvitse erikseen osoittaa ja ne ovat heti käyttövalmiina tehdasasetusten ansiosta – niissä on COMPACT-sarjan DUO DALI -läsnäoloilmaisimet, joissa on kaksi valokanavaa ja energiatehokas siirtymätoiminto.

Käyttöesimerkki luokkahuoneesta

Siirtymä valokanavien välillä luo jatkuvassa valojen ohjauksessa parhaat mahdolliset valaistusolosuhteet ja paremman energiatehokkuuden säätämällä ikkunan lähellä olevien ja ikkunasta kaukana olevien valojen tehoa.

Yhteensopivuus alaspäin DALI-2:sta DALI:hen

Taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta myös DALI-2 -ohjauslaitteet tunnistavat ja tulkitsevat DALI-komentoja. Tämän ansiosta ESYLUXin DALI-Broadcast-laitetta voidaan käyttää myös yhdessä sellaisten valaistusjärjestelmien kanssa, joissa käytetään DALI-2-valoja tai -käyttölaitteita. DALI-2-käyttölaitteet voivat tulkita ja suorittaa DALI-laitteen antamia komentoja ongelmitta.

Läsnäoloilmaisin, jossa 2 Broadcast-kanavaa

 • Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö
 • Kahden valorivin ohjaaminen siirtymätoiminnon kanssa
 • Kiinteä väyläjännitesyöttö korkeintaan 25 käyttölaitteelle yhdessä valokanavassa
 • Suunnistusvalo
 • Korkeintaan kaksi lisäkytkentäkanavaa ja DALI-toimilaite lisävarusteena
 • Kaksi painiketuloa manuaaliseen ohjaukseen
 • Tilapäinen ohitus kaukosäätimellä
 • Heti käyttövalmis pakkauksesta otettaessa
 • Pieni energiankulutus

Läsnäoloilmaisin, jossa 1 lähetyskanava

 • Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö
 • Korkeintaan kaksi lisäkytkentäkanavaa ja DALI-toimilaite lisävarusteena
 • Painiketulo manuaaliseen ohjaukseen
 • Tilapäinen ohitus kaukosäätimellä
 • Suunnistusvalo
 • Heti käyttövalmis pakkauksesta otettaessa
 • Väyläjännitesyöttö lisävarusteena

Toimilaitteet, joissa 2 kytkinliitäntää

 • ESYLUX-toimilaitteet yhdistävät kaikki Broadcast-esityslaitteet kahteen kytkentäkanavaan (näytöt, interaktiivinen taulu, korostusvalot tai HVAC).
 • Valot ja toimilaitteet toimivat valinnan mukaan täysautomaattisesti tai puoliautomaattisesti.

Projekti aina mukana

ESY-sovellus ei mahdollista vain ESYLUXin DALI-2-ratkaisujen helppoa määrittämistä ja parametrien asettamista. Sen avulla asentajilla ja suunnittelijoilla on aina oma projektikirjasto mukanaan. Projektin voi ensin luoda toimiston rauhassa ja ottaa asetukset myöhemmin käyttöön kohteessa. PDF-tiedostona tallennettavaa projektiraporttia voidaan käyttää esimerkiksi valvontamääräysten seurantaan.

ESY-Pen-toiminto
ja infrapuna

Kun käytössä on ESYLUXin automaatio- ja valaistusratkaisu ilman kiinteää Bluetooth-moduulia (esim. DALI-Broadcast-läsnäoloilmaisin), asetusten siirtämiseen tarvitaan ESY-Pen infrapuna-anturiin liittämistä varten.

>>

ESY-App: helppo määrittää, hallinta mobiililaitteella, dokumentaatio

 • Projekti on helppo luoda yksilöllisten kirjausten avulla
 • 64 kerrosta, joissa kaikissa jopa 64 huonetta ja 64 laitetta joka huoneessa
 • Valitse ja aseta tuotteita muutamalla napsautuksella
 • Projektin automaattinen tallennus kaikissa asetuksissa
 • Lähetä ja tulosta projektin asiakirjat PDF-tiedostoina

ESY-sovelluksen avulla oma projektikirjastosi kulkee aina mukana. Voit luoda projektit toimiston rauhassa. Sen jälkeen voit ottaa asetukset käyttöön kohteessa.

Kerran tehdyt asetukset voidaan hakea ja niitä voi muokata erikseen.

Projektin dokumentaatio voidaan koota PDF-raporttiin ja tarvittaessa lähettää tai tulostaa.