Aktuelles Land wechseln?

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Vastuu sisällöistä
Sivujemme sisällöt on laadittu erittäin huolella. Sisällöntarjoajana olemme Saksan televiestintäasetuksen (TMG) 5 pykälän (yleiset tietoja koskevat määräykset) nojalla vastuussa tässä sivustossa tarjottavasta omasta sisällöstämme yleisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä ei koske velvollisuuksia tietojen poistamiseen tai niiden käytön estoon yleisen lainsäädännön mukaisesti. Tätä koskeva vastuu on kuitenkin mahdollista vasta konkreettisen oikeudenloukkauksen tiedoksisaannin ajankohdasta alkaen. Kun saamme vastaavat oikeudenloukkaukset tiedoksemme, poistamme nämä sisällöt välittömästi.

Vastuu linkeistä
Tarjontamme sisältää linkkejä ulkopuolisille kolmansien osapuolten verkkosivuille, joiden sisältöön emme voi millään tavalla vaikuttaa. Siksi emme voi myöskään vastata näistä vieraista sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöistä vastaa aina sivujen kulloinenkin tarjoaja. Linkitetyt sivut on tarkastettu linkityshetkellä mahdollisten lakirikkomusten varalta. Laittomia sisältöjä ei ollut havaittavissa linkityshetkellä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvontaa ei voida kuitenkaan odottaa ilman todisteita konkreettisesta oikeudenloukkauksesta. Jos saamme tietoomme oikeudenloukkauksia, poistamme tällaiset linkit välittömästi.

Tekijänoikeus
Sivujen ylläpitäjä pyrkii aina huomioimaan toisten tekijänoikeudet ja käyttämään itse laadittuja ja lisenssivapaita teoksia. Tällä sivulla sivujen ylläpitäjän laatimat sisällöt ja teokset ovat Saksan tekijänoikeuslain alaisia. Ulkopuolisten panokset on merkitty erikseen. Sisällön jäljentäminen, käsittely, levittäminen ja kaikenlainen hyödyntäminen tekijänoikeuslainsäädännössä määriteltyjä rajoituksia lukuun ottamatta edellyttää asianmukaisen tekijän tai oikeudenhaltijan kirjallisesti myöntämää lupaa. Sivuston sisällön lataaminen ja kopiointi on sallittu vain yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön.

Mainonnasta kieltäytyminen
Julkaisuvelvollisuuden puitteissa julkaistujen yhteystietojen käyttö muiden kuin erikseen pyydettyjen mainosten ja tietomateriaalien osalta ehdottomasti kiellettyä. Sivujen ylläpitäjät pidättävät itsellään ehdottomasti oikeuden laillisiin toimenpiteisiin, mikäli mainostietoja, esimerkiksi roskapostia, lähetetään pyytämättä.